Werkwijze2012 HO logo web

Wat vragen wij van u

Dagelijks bijhouden van de ontvangsten en contante uitgaven.
Vastlegging hiervan in een digitaal kasboek op maat of indien mogelijk via directe uitlezing van uw kassasysteem.
Inroostering personeel met behulp van onze gratis verstrekte personeelsplanner (roosterprogramma).

Wat doen wij

De rest.
De inkoopfacturen worden rechtstreeks vanuit uw mailbox ingelezen.
De bankmutaties worden via een rechtstreekse koppeling direct verwerkt.

Na afloop van het kwartaal verwerken we de aangeleverde gegevens tot een kwartaalrapportage.
De BTW aangifte wordt door ons in orde gemaakt.
We komen bij u langs en bespreken de sterke en zwakke punten van het afgelopen kwartaal en kunnen derhalve samen met u bijsturen voor de volgende periode.
De jaarrekening is uiterlijk in de maand februari volgend op het betreffende jaar klaar zodat er heel snel inzage is in hoe uw bedrijf er voor staat. 
Er kan dus indien nodig zeer snel bijgestuurd worden.

Middels een begroting maken we samen met u een plan van aanpak om de door u gestelde doelen te kunnen realiseren.

All in

Wij leveren all-in service. We werken met een vast maandtarief. Er zijn geen bijkomende kosten. U kunt met uw vragen het gehele jaar altijd bij ons terecht.