Waarom2012 HO logo web

Ondernemer of administrateur

Hoewel de overheid al jaren belooft de administratieve druk te verminderen blijkt daar in de praktijk weinig van terecht te komen. Zeker in de horeca is er een groot scala aan regelgeving. Naast fiscus hebben we te maken met hygiene-code, BHV, Arbowet, brandpreventie, gemeentelijk beleid, enzovoort.

En dan is er nog uw administratie...

Horeca Ondersteuning ondersteunt u met uw kerntaken en neemt veel van de bovengenoemde overige zaken van u over, zonder dat u hier zelf de regie over verliest.

Uw administratie wordt niet tot een last maar een bron van informatie.

U ontvangt per kwartaal een analyse van wat er goed gaat in uw onderneming en wat voor verbetering vatbaar is.

3 tot 4 maal per jaar worden uw financiële resultaten met u besproken en wordt overlegd op welke wijze verbeteringen direct kunnen worden doorgevoerd.

Leveranciers

De laatste jaren zijn uw leveranciers door overnames en fusies steeds groter geworden. Zij bepalen steeds meer wat u moet bestellen en hoe en wanneer u wordt beleverd.

Bij u is de klant nog koning, maar bent u dat ook nog voor uw leverancier?

Horeca Ondersteuning heeft afspraken met diverse leveranciers, niet alleen inzake de prijs maar ook inzake de kwaliteit. Hierdoor kunnen wij met u als zelfstandig ondernemer betere prijs- en kwaliteitsafspraken met de leveranciers maken. U kunt hier vrijblijvend gebruik van maken, maar bent daar niet toe verplicht.

Er is meer...

Naast inkoopvoordelen en uitbesteding van uw administratie biedt Horeca Ondersteuning u meer, zoals bijvoorbeeld een klankbord-functie bij problemen of vragen. Wij werken niet volgens het principe van "uurtje factuurtje" maar rekenen voor onze dienstverlening een vast bedrag per maand. U weet dus altijd waar u aan toe bent.